نمايشگاه بين المللي کامپيوتر واتوماسيون اداري

آدرس ما

بیست و ششمین نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری

شماره تماس

0313260300,03135008

آدرس ایمیل

info@isfahanfair.com

مشارکت کننده محترم به آگاهی می رساند در صورتی که نیاز به استخدام نیروی کانتردار برای حضور و همکاری در ایام برپایی نمایشگاه را دارند، با توجه به ساماندهی انجام شده در این زمینه، با شماره تماس 09138610760 هماهنگی و اقدام نمایند.تماس با ما

دفتر مرکزی: اصفهان - خیابان علامه امینی شرقی - روبروی خیابان فردوس - شرکت نمایشگاه بین المللی استان اصفهان*** کارشناس نمایشگاه: خانم عباسی--- تلفن ثابت:32606601-031 تلفن همراه: 9134632311 ...................................................................... محل برگزاری: اصفهان کمربندی شرق - روبروی منطقه روشندشت - شرکت نمایشگاه بین المللی استان اصفهان
03132603006 ، 03135008
info@isfahanfair.com